**

Tuesday, December 11, 2012

WANITA DALAM HADITS


-----------------Wanita dalam Hadist------------------

Kepemimpinan

Rasulullah SAW Bersabda:
"Seorang suami pemimpin di keluarganya dan ia pun akan di tanya tentang kepemimpinannya, seorang istri sebagai pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya."
(HR Bukhari).
------------------------------------------------------------

Pakaian dan Popularitas

Rasulullah SAW Bersabda:
"Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka."
(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).
------------------------------------------------------------

Pakaian Tipis

Rasulullah SAW Bersabda:
"Dua golongan dari umatku yang kelak tidak akan aku lihat ialah:
1.Suatu kaum yang membawa cemeti seraya memukulkannya kepada manusia laksana seekor sapi
2.Wanita-wanita yang berpakaian, namun telanjang berjalan melenggak-lenggok ke kanan dan ke kiri, di atas kepalanya rambutnya meninggi bagaikan punuk unta yang bergoyang ke kanan da ke kiri.
Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya.
Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian."
(HR Muslim).
------------------------------------------------------------

Perempuan Itu Aurat

Rasulullah SAW Bersabda:
"Perempuan itu aurat, maka jika ia keluar rumah (tanpa busana memadai) bersiaplah syetan untuk memanfaatkannya (Sebagai racun bagi laki-laki)."
(HR Tirmidzi).
------------------------------------------------------------

Seperti Laki-laki 1

Rasulullah SAW Bersabda:
"Tidak masuk golongan kami para wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria dan kaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum wanita."
(HR Ahmad).
------------------------------------------------------------

Seperti Laki-laki 2

Rasulullah SAW Bersabda:
"Tiga orang yang tidak akan masuk surga
dan Allah tidak akan memandangi mereka pada hari kiamat kelak:
1.Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya
2.Wanita yang bertingkah kelelakian dan menyerupakan diri dengan laki-laki
3.Dayyuts (orang yang tidak memiliki rasa cemburu)."
(HR Nasa'i, Hakim, Baihaqi dan Ahmad).
------------------------------------------------------------

Tirai Kehormatan

Rasulullah SAW Bersabda:
"Siapa saja dari seorang wanita yang membuka pakaiannya selain di rumahnya sendiri, Maka Allah akan merobek tirai kehormatannya."
(HR Ahmad, Thabrani, Bazzar).
-----------------------------------------------------------

Wanita Cobaan Pria 1

Rasulullah SAW Bersabda:
"Sesungguhnya dunia ini sangat manis, Allah menyerah-kan kepada kamu untuk melihat bagaimana kamu berbuat, karena itu berhati-hatilah pada wanita.
Sesungguhnya fitnah pertama Bani Israil terjadi karena wanita."
(HR Muslim).
---------------------------------------------------------

Wanita Cobaan Pria 2

Rasulullah SAW Bersabda:
"Tidak ada suatu cobaan sepeninggalanku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki yang melebihi bahayanya cobaan yang berhubungan dengan soal wanita."
(HR Bukhari Muslim).
---------------------------------------------------------

Wanita Melepas Pakaiannya

Rasulullah SAW Bersabda:
"Siapapun wanita yang melepaskan pakaiannya (menampakan auratnya) bukan di rumahnya sendiri, maka Allah akan merobek tirai kehormatannya (tidak ada penyelamat baginya)."
(HR Ahmad, At-Thabrani dan Al-Hakim).
-----------------------------------------------------------

Wanita Muslim Lebih Mulia

Dari Shafiah Binti Syaibah ia bercerita;
"Ketika kami bersama Aisyah ra, mereka menyebut-nyebut kelebihan wanita Quraisy.
Lalu Aisyah ra berkata:
"Memang wanita Quraisy memiliki kelabihan, tetapi, demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat yang lebih mulia daripada wanita Anshar, mereka sangat membenarkan Kitabullah dan sangat kuat imannya kepada wahyu yang diturunkan.
Ketika turun surat An-Nuur, ayat yang menyuruh berkerudung, suami mereka pulang lalu membacakan kepada mereka apa yang telah Allah turunkan.
Dengan segera setiap wanita menarik kain yang ada, lalu menjadikannya kerudung kepala karena membenarkan
dan iman kepada apa yang di turunkan Allah dalm Kitab-Nya."
(HR Bukhari dan Abu Dawud).
----------------------------------------------------------

Wanita Shalihah

Rasulullah SAW Bersabda:
"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalihah."
(HR Muslim dan Nasa'i).
----------------------------------------------------------

Wanita Terkutuk

Rasulullah SAW Bersabda:
"Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun hakekatnya telanjang.
Di atas mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta.
Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu kaum yang terkutuk.
Mereka tidak akan masuk surga, dan juga tidak akan memperoleh wanginya, padahal wangi surga itu dapat di cium dari perjalanan (jarak sangat jauh) sekian dan sekian."
(HR At Thabrani, Al-Mu'jam As-Shagir:223)

-----------------------------------------------------------
Sumber:
Ruang Dialog Aninda Chairunnisa/facebook.com
***

No comments:

Post a Comment

****